Apie banką

Kartą gyveno bankas, kuris dėl savo dideliausio kvailumo įklimpo į nesibaigiančias skolas, kurių niekas negalėjo nei suskaičiuoti nei suvokti. Ėjo bankas pas vyriausybę ir maldavo, kad pasigailėtų jo ir padėtų. Vyriausybė pasigailėjo padengdama jo skolą tūkstančiais milijonų  iš mokesčių mokėtojų surinktų pinigų. Laimingas ir džiaugsmingas bankas pamatė beeinantį savo skolininką – tą patį iš kurio mokesčių buvo padengta banko skola, katras buvo jam skolingas kelis varganus tūkstančius. Bet bankas nepasigalėjo skolininko. Griebė jis skolininką už gerklės ir atėmė iš jo namą už tą skolą.