Apie banką

Kartą gyveno bankas, kuris dėl savo dideliausio kvailumo įklimpo į nesibaigiančias skolas, kurių niekas negalėjo nei suskaičiuoti nei suvokti. Ėjo bankas pas vyriausybę ir maldavo, kad pasigailėtų jo ir padėtų. Vyriausybė pasigailėjo padengdama jo skolą tūkstančiais milijonų  iš mokesčių mokėtojų surinktų pinigų. Laimingas ir džiaugsmingas bankas pamatė beeinantį savo skolininką – tą patį iš kurio mokesčių buvo padengta banko skola, katras buvo jam skolingas kelis varganus tūkstančius. Bet bankas nepasigalėjo skolininko. Griebė jis skolininką už gerklės ir atėmė iš jo namą už tą skolą.

Tikėk Kristumi ir būsi sveikas ir turtingas – klestėsi

Lietuvoje atrodo tas bumas jau yra praėjęs, na gal kažkur dar užsilikęs. Mažu mažiausiai tokia žinia, atidžiai skaitant bibliją, reiktu abejoti. Kartais pasekmės nelabai yra matomos ir suprantamos vakarų turtingose šalyse, kaip kad  Lietuvoje. Tačiau kai tai yra transportuojama į kitas visuomenes, staiga viskas nušvinta kitoje šviesoje. Tai yra viena iš krikščionių bažnyčios privilegijų – mokytis ne tik iš savų, bet ir tų, kurie dirba seminarijose ar žinomų pamokslininkų iš kitų šalių ar kitų denominacijų, bet taip pat ir iš kitų kultūrinių terpių.  Viena iš privilegijų dalyvauti pasauliniame evangeliniame misijų  judėjime yra suprasti geriau savo kultūrinius stabus.

Čia trumpas, įvadinis video apie skurdą ir klestėjimo evangeliją:

Plačiau skaitykite čia.